Budimex.pl
CZ    

Novinky

Budimex dokončil rekonstrukci klíčové etapy výstavby budovy ITC Varšavské technické univerzity

Největší polský generální dodavatel dokončil klíčovou fázi rekonstrukce a rozšíření Institutu tepelné techniky Fakulty energetického a leteckého inženýrství Varšavské technické univerzity. Rekonstrukce zahrnuje celkem tři křídla – B, C a D, a dále nádvoří a požární trasu. Budimex zároveň tento projekt přihlásil do soutěže Stavba roku 2022. Plebiscit pořádá každoročně PZITB za účasti Ministerstva výstavby a Generálního úřadu stavebního dozoru.

Tramvaj do Wilanowa – společnost Budimex dokončila první část kompenzačních výsadeb

Během stavby tramvajové trati do Wilanowa byla provedena kompenzační výsadba nových stromů – od začátku listopadu jich společnost Budimex vysadila dohromady ve čtvrtích Mokotów a Wilanów 130 kusů. Celkem bude v rámci tohoto projektu vysazeno 1 000 rostlin. Všechny zbývající budou vysazeny do termínu ukončení projektu, tedy do roku 2024.

Dvacet čtyři kilometrů nové trasy S61 Suwałki – Budzisko

Společnost Budimex dokončila stavbu a zprovoznila 24kilometrový úsek rychlostní silnice S61 vedoucí z města Suwałki k litevské hranici – Via Baltica. V posledních letech tento polský generální dodavatel dokončil celkem 94 ze 130 km této trasy, které jsou již v provozu.

S5 Ornowo – Wirwajdy k. Ostródy předána do provozu pět měsíců před termínem

Společnost Budimex dokončila stavbu dalšího úseku rychlostní silnice S5 pro Generální ředitelství státních silnic a dálnic v Olštýně.

Společnost Budimex realizovala dalších 10 km rychlostní silnice S6

Část rychlostní silnice S6, která spojuje Słupsk s Gdaňskem, se skládá ze tří realizačních úseků s celkovou délkou 41 km: Boże Pole – Luzino, Luzino–Szemud a Szemud – Gdynia Wielki Kack. V rámci tohoto projektu postavila společnost Budimex prostřední úsek, včetně dvouproudové silnice s délkou přes 10 km. Navíc bylo postaveno 10 km příjezdových a lokálních silnic včetně sjezdů pro obsluhu pozemků lemujících Kašubskou trasu. Dojezd k S6 zajišťuje mimoúrovňová křižovatka Szemud, která byla postavena v místě křížení s vojvodskou silnicí č. 224.

Společnost Budimex bude blíže spolupracovat s KAS

Tento program je novou podobou vztahů a úzké, partnerské spolupráce mezi velkými daňovými poplatníky a KAS (Národní daňovou správou). Účast v programu je potvrzením, že daňové procedury a procesy používané u poplatníka a také dozor nad vyúčtováním daní splňují nejvyšší standardy. Pro subjekty, které přistoupí k programu, to představuje řadu výhod, jež pro ně byly dosud nedostupné. Jedná se také o nový rozměr vztahů mezi daňovými poplatníky a daňovou správou, který je založen na vzájemné důvěře, transparentnosti a spolupráci.

Viadukt s jedním obloukem pro dvě železniční koleje včetně výhybky – první objekt tohoto druhu v Polsku

V rámci kontraktu týkajícího se přestavby železniční stanice Warszawa Zachodnia realizovala společnost Budimex železniční viadukt umístěný na km 4 + 787 železniční trati č. 1. Objekt s jedním obloukem, jehož délka je 118,5 m a výška 16,5 m, váží 1700 tun a byl vytvořen jako jeden kus technologií postupného výsuvu. Tento viadukt je jedinečným projektem v celostátním měřítku – vznikl jako jednotlivá nosná konstrukce pro dvě železniční koleje a výhybku. Takovéto řešení nebylo v kontraktech tohoto druhu nikdy dříve použito. Výrobcem ocelové konstrukce byla společnost Mostostal Kraków.

Rozšíření představenstva společnosti Budimex S.A.

Dozorčí rada společnosti Budimex jmenovala 14. prosince tři nové členy představenstva, čímž rozšířila dosavadní čtyřčlenné představenstvo. K 1. lednu 2023 byli do nových funkcí jmenováni Anna Karyś-Sosińska, Maciej Olek a Cezary Łysenko.

Společnost Budimex zahájila stavbu mostu v německé obci Liepe

Společnost Budimex zahájila stavební práce na mostním objektu v Německu, blízko polských hranic. Výběrové řízení na demolici a výstavbu nového mostu v obci Liepe v Braniborsku v hodnotě 5,1 mil. EUR vč. DPH vyhrál největší polský generální dodavatel koncem roku 2021.

Pilíře nového mostu ve Varšavě budou postaveny do konce roku 2022

Rozpracovanost stavby nosné konstrukce nového mostu přes Vislu překročila 52 %. V současnosti probíhá betonování samotných pilířů na řece. Pilíře nového mostu ve Varšavě budou postaveny do konce roku 2022.

Průběh prací na stanici Warszawa Zachodnia

Stavba nové železniční stanice Warszawa Zachodnia překročila v úrovni rozpracovanosti hranici 55 %. Na stavbě pracuje přes 500 osob a 200 strojů.

Komentář k rozhodnutí týkajícího se životního prostředí pro S19 Białystok Zachód – Ploski

Představenstvo společnosti Budimex S.A. ohledně burzovní zprávy č. 72/2022 vysvětluje, že v důsledku rozhodnutí soudních orgánů (Vojvodský správní soud ve Varšavě), která jsou nezávislá na dodavateli a investorovi,

Stanice Ełk pomohla místní dobročinné organizaci

Zaměstnanci společnosti Budimex, kteří realizovali železniční zakázku v Ełku, se zapojili do pomoci místní společnosti a opravili střechu budovy dobročinné organizace – Dílny pracovní terapie (WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej) při Katolickém sdružení postižených Ełcké diecéze. V rámci další podpory zorganizují také vánoční trhy v kanceláři budovy.

Společnost Budimex podepsala smlouvu na výstavbu rychlostní silnice S17 Piaski–Hrebenne

Společnost Budimex podepsala s lublinskou pobočkou Generálního ředitelství státních silnic a dálnic [Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad] smlouvu na projekt a výstavbu úseku S17 Tomaszów Lubelski – Hrebenne.

Společnost Budimex zahajuje práce na stavbě dálničního uzlu D1/D4 na Slovensku

V pondělí 28. listopadu 2022 podepsali slovenský správce komunikací Národná diaľničná spoločnost’ (NDS) a společnost Budimex SA smlouvu na výstavbu dálnice D1 na úseku Bratislava–Triblavina délky 3,6 km. Přípravné práce na výstavbu budou zahájeny 1. prosince 2022. Jedná se o první investiční smlouvu společnosti Budimex na Slovensku a čtvrtou, která je realizována na zahraničních trzích (další tři realizuje Budimex v Německu).

Společnost Budimex zahajuje práce na stavbě nového terminálu pro Baltic Hub

28. listopadu 2022 Baltic Hub (dříve DCT Gdaňsk), který je operátorem největšího kontejnerového terminálu na Baltu, slavnostně zahájil stavbu třetího terminálu T3 pro kontejnerové plavidla. Po svém dokončení, což bude ve druhém čtvrtletí roku 2025, bude mít nový terminál stěnu přístaviště délky 717 metrů a hloubky 17,5 metru.

Položení základního kamene pro stavbu víceúčelové arény v Ziębicach

Ve čtvrtek 24. listopadu proběhlo slavnostní položení základního kamene pro stavbu víceúčelové arény v Ziębicach. Tato investice má umožnit pořádání sportovních soutěží v takových disciplínách, jako jsou volejbal, basketbal nebo házená. Hala bude navíc sloužit pro tréninkové účely a také pro organizaci koncertů a jiných uměleckých akcí.

Společnost Budimex zahajuje stavbu metropolitního obchvatu Trojměstí

24. listopadu 2022 byla slavnostně zahájena stavba metropolitního obchvatu Trojměstí (MOT). Společnost Budimex zahajuje zemní práce na zásadním úseku nové trasy. Dříve společnost prováděla kácení rostlinstva, archeologické, geodetické a přípravné práce. Generální dodavatel bude realizovat kontrakt, jehož celková výše překračuje částku 581 mil. PLN bez DPH, během 38 měsíců od podepsání smlouvy s výjimkou zimních období, tedy do března roku 2025.

Rodičovská zóna v Dětské vojvodské nemocnici v Bydhošti už je otevřena!

V rámci programu „Rodičovská zóna. Budimex dětem“ vznikl další prostor pro nejmladší pacienty. V Dětské vojvodské nemocnici jm. Józefa Brudzińskiego v Bydhošti bylo opraveno dětské hřiště, které zpříjemní malým pacientům dobu návratu ke zdraví a urychlí proces rekonvalescence.

Skupina Budimex postoupila v žebříčku Top značka [Top Marka] 2022?

Již poněkolikáté získala společnost Budimex v žebříčku Top značka 2022 cenu za nejsilnější značku v kategorii stavebních společností. Současně obsadila 66. místo v žebříčku 500 značek, kde se umístila mj. před takovými společnosti, jako jsou Nike, T-Mobile a Volvo. Ve srovnání s loňským rokem postoupila společnost Budimex v žebříčku o dvě místa směrem nahoru.