Budimex.pl
CZ    
Založení společnosti FB Serwis
2012
(CZ Back to previous page)
Založení společnosti FB Serwis

Budimex a Ferrovial Services zakládají specializovanou společnost FBSerwis, jejíž předmět činnosti zahrnuje: environmentální služby, údržbu infrastruktury, Total Facility Management a energetickou účinnost. To je další oblast služeb, o kterou se rozšiřuje nabídka Skupiny Budimex.

(CZ Back to previous page)