Budimex.pl
CZ    
Fúze společností Budimex a Budimex Dromex
2009
(CZ Back to previous page)
Fúze společností Budimex a Budimex Dromex

Fúze je výsledkem dlouholeté důsledně realizované strategie, která předpokládá konsolidaci společností Skupiny Budimex a je zaměřena na optimalizaci organizační struktury Skupiny. Díky fúzi se v obou společnostech zjednoduší dozorčí a řídící struktury. Zlepšuje se řízení a přijímání klíčových obchodních rozhodnutí.

(CZ Back to previous page)