Budimex.pl
CZ    
Budimex se stává holdingovou společností
1997
(CZ Back to previous page)
Budimex se stává holdingovou společností

Budimex je největší stavební společností v Polsku, která je uznávaná po celém světě. V současné době staví společnost Budimex ve 23 zemích a zaměstnává desítky tisíc odborníků. V zahraničí v ní pracuje více než 2000 zaměstnanců – dalších dvakrát tolik v celém holdingu v Polsku. V centrále společnosti je zaměstnáno pouze 150 lidí.

Jednou z nejprestižnějších investic Budimexu v letech 1994–2000 je výstavba největšího v Polsku, osmého největšího v Evropě a dvanáctého největšího na světě kostela – Mariánské svatyně v Licheni u Poznaně (1994–2000). V tomto impozantním chrámu,
se na úrovni hlavního oltáře může zúčastnit bohoslužby 10 000 věřících.

(CZ Back to previous page)