Budimex.pl
CZ    
Budimex na burze cenných papírů
1995
(CZ Back to previous page)
Budimex na burze cenných papírů

Společnost úspěšně vstupuje na varšavskou burzu cenných papírů. Během prvních kótací v roce 1995 přesahuje hodnota akcií společnosti Budimex emisní cenu o 35 procent. O jejich atraktivitě svědčí dny, kdy obrat akcií Budimexu překračuje 25 procent celkového obratu na burze.

Po úspěšném roce 1994, který společnost uzavřela se ziskem přesahujícím 9 mil. PLN, byl v roce 1995 zaznamenán nárůst o více než 22,6 mil. PLN.

(CZ Back to previous page)