Budimex.pl
CZ    

Laboratorní služby

Budimex má vlastní rozsáhlé laboratorní a technologické zázemí. To umožňuje efektivní, průběžnou kontrolu kvality stavebních prací a analýzu stavu po realizaci. Naše centrální laboratoř je akreditována Polským střediskem pro akreditaci s číslem AB1414 (rozsah akreditace, certifikát).

Zaměstnáváme ty nejlepší odborníky, využíváme nejnovější technologie a máme rozsáhlé zkušenosti, díky kterým můžeme úspěšně čelit i těm nesložitějším výzvám. Abychom vyhověli potřebám, které mají naši zákazníci, neustále vyvíjíme aktivity, jež směřují k rozšiřování rozsahu poskytovaných výzkumných služeb. Specializované vybavení, které má laboratoř k dispozici, je neustále obohacováno o nové vybavení pro měření a testy. V rámci naší činnosti neustále spolupracujeme s uznávanými výzkumnými a vědeckými jednotkami.

Pravidelně se účastníme srovnávacích mezilaboratorních zkoušek a zkoušek odbornosti s cílem neustálého zlepšování výzkumných metod a spokojenosti zákazníků.

Najít nejbližší laboratoř
Zkušební nabídka
( více )

Komplexní laboratorní služby na staveništích. Přejímací zkoušky in situ týkající se provádění zemních prací, betonářských prací, asfaltovacích prací a pozemního inženýrství.

Kontakt
Naše přednosti

Kompetentní a profesionální personál

Akreditace AB 1414

Rozvinutá síť laboratoří

Nestrannost a nezávislost v postupech souvisejících s testováním

Zachování důvěrnosti informací a dodržování vlastnických práv

Péče o kvalitu, životní prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci